خدمات مراقبت از پوست

قیمت
فیشیال تخصصی590.000 هزار تومان
فیشیال اولترا آکنه تراپی690.000 هزار تومان
کربوکسی تراپی890.000 هزار تومان
مزونیدلینگ (همراه با کوکتل های مزوتراپی تخصصی)890.000 هزار تومان
فیشیال مادلینگ - لیفتینگ890.000 هزار تومان
لاین تخصصی دور چشم390.000 هزار تومان
پاکسازی مجرای شنوایی گوش200.000 هزار تومان

زمان هر فیشیال حدوداً ، 1و نیم الی 2 ساعت

تکنیک فیان

قیمت
فیان بینی990.000 هزار تومان
فیان پلک990.000 هزار تومان
فیان خط اخم و خط خنده990.000 هزار تومان