خدمات لاغری

پکیجقیمت
پکیج 11 جلسه ای EMS
شبیه ساز ورزشی بدون تحرک + رژیم غذایی
1.700.000 هزار تومان
پکیج 10 جلسه ای EMS و کویتیشن
شبیه ساز ورزشی بدون تحرک + کویتیشن + رژیم غذایی
2.600.000 هزار تومان
پکیج 10 جلسه ای کویتیشن
کویتیشن + رژیم غذایی
2.200.000 هزار تومان
پکیج 4 جلسه ای کرایولیپولیز - هر هندپیس
2 ناحیه + رژیم غذایی
6.500.000 هزار تومان