قوانین گیفت کارت نعنا

  • لطفا در حفظ و نگهداری کارت هدیه خود کوشا باشید.
  • جهت رزرو نوبت برای استفاده از کارت هدیه با شماره تماس های شعبه صادر کننده کارت هدیه حاصل فرمایید.
  • در صورت گم شدن کارت هدیه نعنا از پذیرش شما دوست عزیز معذور خواهد بود.
  • کارت هدیه به هیچ عنوان مرجوعی ندارد.
  • جهت دریافت خدمات نعنا کارت هدیه خود را حتما همراه داشته باشید

شعبه یک نعنا

شعبه دو نعنا